Vì Tương Lai Việt Nam ..............

Không thấy backlink trả về

#1
Gửi ban quản trị diễn đàn,

Cho mình hỏi link trong bài viết không có trả về trang chính của mình. Vậy mình vào xây dựng diễn đàn để làm gì nhĩ?

Cảm ơn.